Disclaimer

 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Dekoffieboon is begaan met uw online privacy en weet dat u daar ook belang aan hecht. Daarom doen we al het mogelijke om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van deze website te respecteren. Dekoffieboon verzamelt enkel persoonlijke gegevens (zoals voornaam, familienaam, adres, e-mail) wanneer deze gegevens ons door u persoonlijk werden toegezonden.

 

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens hebt u toegang tot de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en het recht deze eventueel te wijzigen zoals bepaald hieronder, alsmede het recht het Register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in te zien.

 

Verwijderen of wijzigen van gegevens

Wenst u uw gegevens in te kijken? Of wenst u dat dekoffieboon uw gegevens verwijdert uit zijn systeem of wijzigt? Dient u hiertoe dan gratis een schriftelijk verzoek in per post of email. U kunt zich zo ook op ieder ogenblik verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Het is echter niet mogelijk om de tenaamstelling op een factuur aan te passen.

© 2011-2018 dekoffieboon.be